2405Thu2018

Son Guncelleme11:38:53

Cuma, 28 Mart 2014 22:55

AKÇAKÖY’ÜN SEÇİMİ

Yazan  Kemal ÜÇÜNCÜ

Akçaköy, İLE’nin son adı.

Mali portföyü ile değil, insanca nitelikleri ile tanınmıştır.

Yöresel de olsa, öncü bir kimliğe sahiptir.

Nüfusunun 12.000’lerde olduğu tahmin edilmektedir.

Yöresinde ikamet edenlerin sayısı, tatilciler hariç, 2.500’ü aşmaz.

Nüfusundan çok “nüfuzu” ile etkin bir kimlik taşımaktadır Akçaköy.

Akçaköy nüfuzunu adalete uygun biçimde icra eder.

Akçaköy marka olmuşken, son yıllarda bir çok kurumu kıyıma uğramıştır.

Bu kıyımda en büyük etki merkezi yönetimden kaynaklansa da, Akçaköy kendine sahip çıkamamış, kararlı ve tutarlı bir davranış sergileyememiştir.

Ve son olarak yine merkezi yönetimin “bütün şehir” kararı ile Akçaköy’ün markalaşma özelliği elinden alınmıştır.

Akçaköy’ün 55 yıllık belde karakteri 30 Mart 2014 yerel seçimleri ile son bulacak ve mahalleye dönüşecektir.

Akçaköy’ün "BELDE" soyadı "MAHALLE" soyadına dönüşecektir.

Akçaköy'ün kimliği elinden alınmış ya da değiştirilmiştir denilebilir.

Akçaköy, 55 yıllık özyönetimini kaybedecektir.

Ama, “özerk yönetim hakkı” talebinde bulunma şansı da bulunmamaktadır.

Yerinden yönetim yerine, “bütün şehir” kapsamında yeni bir merkezi yönetim tarzı ile uzaktan yönetilecektir.

***

Derecik – Akçaköy (4189 m) karayolu 2002 yılında tamamlandı. Derecik – Akçaköy karayolu Akçaköy’ün en önemli sıradışı uygarlık yatırımları arasında yerini almıştır. Derecik – Akçaköy karayolu için 1999 yılında 56 milyar TL, 2000 yılında 246 milyar TL, 2001 yılında 250 milyar TL olmak üzere toplam 552 milyar TL (yeni para birimi ile 56.000 TL) ödenek aktarılması sağlanmıştır (Bu para ile yol mu yapılır diye düşünülmesin!). Emeği  geçenleri Akçaköy minnetle anmaktadır.

***

2002 – 2014 yılları arasında Akçaköy’de iki önemli yatırım; içme suyu ve kanalizasyon projeleri başlatılmış, ancak halkımız bu yatırımların sonuçlarından henüz yararlanmış değillerdir. İçme suyu projesi, arıtma tesisi ile ilgili projelendirme, itirazlar ve benzeri sorunlar nedeniyle gecikmiştir. Kanalizasyon işleri ise benzeri şekilde, proje niteliklerindeki yetersizlikler ve diğer sorunlar nedeniyle, 2002 yılında yapılmış asfalt yolların bozulmasından başka bir işlev görememiştir. 12 yıllık süre içerisinde Akçaköy, Türkiye’de yapıldığı iddia edilen duble yollardan da payını alamamıştır. Bu 12 yıl boyunca Akçaköy, belediye binası dışında, rutin dışına çıkan bir yatırım gerçekleştirememiştir. Rutinler için emeği geçenleri de Akçaköy hep hatırlayacaktır. Tabi ki, 2002 yılında doğan çocuklar Ortaokul 2. sınıfa devam etmektedirler.

Kaldı ki Akçaköy, merkezi karayolu ağına bağlanmanın ardından cesaret alarak Akçaköy-Maçka karayolu hevesine kapılmıştır. Bu hevesi hayale dönüşmemiş olacak ki, Kanalistanbul hayaleti medayda tartışılırken Akçaköy-Maçka karayolu adından söz ettirememiştir.

12 yılda yapılan yatırımları günümüz Akça-köylülerinin analize tabi tutması gerekir. Bunları değerlendirmek için de T.C. Devleti tanınmalı ve kamu bütçesi bilinmelidir. Girdi-çıktı parameteleri ile verimliliğin de bilinmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Doğaldır ki, Akça-köylülerin çoğunluğu bu veriler hakkında bilgi sahibi değillerdir. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunumayacağı da açıktır. Akçaköylüler birey olmanın gereğini yerine getirmelidirler.

***

Seçmenler icracıları değerlendirmede, vaadleriyle yaptıkları arasındaki farka bakarlar. Fazla vaad - az icraat başarısızlığın bir göstergesidir.

Hiç bir birey hak ettiğinden fazlasına sahip olmamalıdır. Aksi durum, adaleti zedeler. Adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Bu bir kısır döngüdür. Sonuçta herkes hak ettiği dersi almalıdır. Bu dersi veren seçmenler, kişisel kısır çekişmelerin esiri olmamalı, hatalı tercihleri ile nitelikli insanların ezilmesine ve köşesine çekilmesine yol açmamalıdır.

***

Bütün milletler gibi Türk milleti için de gençlik ve gençliğe verilecek önem, ülke geleceği ve gerçeği açısından oldukça anlamlıdır. Akça-köylüler, Akçaköy için de çok önemli olan gençliğinin geleceği açısından gerçeği görerek tercihlerini kullanacaklardır. Akçaköy’ün her bireyi kendi tercihinin komşusunu-dostunu da bir şekilde etkileyeceğinin bilincinde karar verecektir.

***

Trabzon’a gelince: Büyükşehir olması reklama karştı. Belediye Başkanımız Sayın Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun yeni tanıtım afişlerine baktım. 2009 yılında 61 proje vaadi ile yola çıkmıştı. Yeni tanıtımda, gerçekleştirilen sosyal projeleri sıralıyor, yatırım projelerine onay alındığı ifade ediliyor. 2009 yılında, yazar “Oyum Çömlekçi Projesi’ne” vaadi ile bu sitede bir makale yayınlamıştı. Sonraki makalelerinde ise, durumu farkederek “seçmenlere resim ve videoları proje olarak tanıtılıyor” diye not düşmüştü. Bunlar da kasetler arasında kaybulup gitti.

Trabzon’da 61 proje arasında yer alan yatırım projelerinden aşağıdakilerin gerçekleştirildği gözlenmiştir;

· Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi

· Erdoğdu Yolunun Genişletilmesi (eksiklikleri ile)

· Farih-Tanjant Bağlantı Yolu

· Kadın Konuk Evi

· Kent İçi Ulaşım Master Planı kapsamında Trafik Yönlendirme Projesi; trafik şöyle akarken böyle akmaya başladı ve Maraş Caddesi ilginç bir hal aldı.

Akçaabat; Karadeniz sahilinin en şirin yerlerinden biri olmasından başka bir avantajı olmadı.

***

Ve insan...

İnsanın “birey” olabilmesi önemlidir.

Birey, “kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert; toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, irade nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert” olarak tanımlanmaktadır.

Birey olmak, kararlarını hür iradeyle kendi verebilmektir.  Bu nedenle, birey olmanın yolu eğitimden geçer.

Birey olmak, çaba göstermeyi ve emek sarfetmeyi gerektirir.

Birey olmak; kendinin farkında olmak, kendi değerlerinin ve yolunun bilincinde olmak, olumlu ve olumsuz yanlarını ve davranışlarını değerlendirebilmek, çevresi ile ilişkilerinde kendi varlığını hissettirmek, davranışlarında kendi değerlerinin eksenini yakalayabilmek, yanlışlarını kabul edebilmek, yakın ve uzak çevresiyle ilişkilerine doğru mesafeler koyabilmek, özeleştiri yapabilmek, kendini kontrol edebilmektir.

Birey olmak, “HAYIR” diyebilme gücüdür.

Birey olmak, farkındalıktır.

Birey olmak; veriye ulaşmak, muhakeme etmek, sorgulamak, analiz etemek, zor koşullarda da karar verebilmek, seçim yapmak, problem değil çözüm üretmektir.

Birey olmak, “gerçek insan” olabilmeyi gerektirir.

Akçaköylülerin her biri “BİREY”dir.

***

İKİ ÖNEMLİ Bİ-REY ÖRNEĞİ:

1) Fatih Altaylı: Bugün, 29.03.2014 tarihinde HALK TV'de "Ezber Bozanlar" programında "Hepimiz bu pisliğin içindeyiz" dedi.

2) Yiğit Bulut: Dün, 25.05.2007 tarihli Radikal gazetesinde "2003 sonrasında aktardıklarımız..." adlı makalesinde: "Siyasi otoriteden gelen 'Biz mamaları kestik' açıklamalarını duyunca inanın gülüyorum. Neden mi? Gayet basit: Türkiye 2003-2007 döneminde sıcak paraya Cumhuriyet tarihinin en büyük rantını sağladı da ondan..." diye yazmıştı.

***

Akçaköy'ün bireyleri, birey olmanın gereklerini tabi ki yerine getirecektir. 

Akçaköy’ün tercihinin bütün bireyleri ve ülkemiz için hayırlı olması, seçim sonrası da Akçaköy’ün bireyleri arasında aynı dostluğun ve hoşnutluğun sürmesi dileği ile “Akçaköy Muhabbetiniz” eksik olmasın...

 

AKÇAKÖY; NE YAPARSA İYİSİNİ YAPAR!

29 Mart 2014

Son değişiklik Cumartesi, 29 Mart 2014 00:20

Kemal ÜÇÜNCÜ

Kemal ÜÇÜNCÜ

AKÇAKÖY MAHALLESİ

E-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Yorum yazmak için üye girişi yapınız