2106Thu2018

Son Guncelleme02:20:30

Akçaköy'e Ulaşım

Akçaabatın Sera Deresi havzasında yer alan Akçaköy sahil karayoluna 14 km, Trabzon'a 21 km, Akçaabat'a 18 km uzaklıktadır.Beldeye Akçaabat-Trabzon karayolu üzerinde bulunan Yıldızlı yol ayrımından ulaşılmaktadır. Trabzonun Moloz mevkiinden beldeye her saat başı otobüs bulunmakta ve beldeye kadar ulaşmış olan asfalt yol ile ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır.Otobüs saatlerine bu linkten ulaşabilirsiniz.
Akçaköy de ulaşımla ilgili en büyük sorun yıllardan beri yol idi.Köyde yapılan yerel seçimlerde adayların en önemli konusu köyü şehre bağlayan yolun projede belirlenen güzergahtan açılarak asfalt yapılması ve ulaşımı sağlayan resmi ve özel minibüslerin köy içerisinde ne zaman, nereden kalkıp nere­ye kadar yolcuları götüreceği idi. Bugün baktığımızda imkansız gibi gözüken veya yapılması çok uzun zaman alacağı düşünülen yolun yeni güzergahtan açılarak asfaltlanması işi tamamlan­mıştır.
Akçaköy’de kuruluşundan 1950' li dönemin ilk yıllanna kadar ulaşım çok ilkel şartlarda ya­pılmakta idi.Halk çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için Trabzon veya Akçaabat'a yürüyerek, ürününü satacağı zaman imece usulü gibi yardımlaşarak sırtında taşıyarak, ya da yük hayvanı sahihi olanlar bu hayvanlara taşıtarak şehre ulaşma imkanı bulurlar, aynı yöntemlerle geri dönerler­di. Askere gidenler Askerlik şubesine yaya gi­derek sülüslerini alır oradan birliklerine gider­lerdi. 1948 yılında Derecik ile Trabzon arasındaki yolun yapılması nedeniyle Akçaköy'lüler Derecik'ten sonra Akçaabat ve Trabzon'a araba ile ulaşım imkanına kavuştular.
1952 yılında Akçaköy ile Derecik arasına Akçaköy'lü eli öpülesi insanlar kazma kürek ile yol yaptılar. 1955 yılında tamamlanan bu yol Değirmenönü ile Derecik Nahiyesini birbirine bağladı. Akçaköy-Derecik yolu ile ilgili Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiler aşağıdadır:
"Derecik-Akçaköy yolu 6+857-11+046 ..km'ler arası planlanan yol 11.10.1996 yılında ihalesi sonuçlanarak Sayıştay vizesi aldı. 4189 metre olarak ihale edildi. Keşif Be­deli; 167.000.000.000.-TL. Bugüne kadar yol için harcanan yatırım tutarları şöyledir: ...... Yol çalışmalarında 2000 yılında Derecik Ak­çaköy ayrımındaki köprüden Akçaköy Belediye­si' ne kadar ki 3 km"lik kısmı sathi asfalt kap­lama olarak yapıldı. Geri kalan 1189 m yol da 2002 yılında bitirilerek sathi asfalt kaplama olarak hizmete sunuldu." Akçaköy-Derecik yolunun Karayolları ağına alınmasını şahsi gayretlen ve dönemin millet­vekilleri ile başbakanı Sayın Mesut Yılmaz ile bizzat görüşüp sağlayarak başlamak" gibi hizmet için çok önemli bir adım atılmasına vesile olan, eski belediye başkanımız Sayın Ali Kazaz'a minnet ve şükran duygularımızı sunuyoruz.
57.Cumhuriyet Hükümeti döneminde Kara­yolları 10. Bölge Müdürlüğü görevine atanan Sayın Ferit Öztürk kendi ifadesiyle "Bürokratik hayatıma mal olsa bile Akçaköy yolunu tamam­layacağım" sözünü görevde kaldığı 1999-2002 yılları arasında gerine getirerek Akçaköy'lülere büyük hizmette bulunmuştur. Köyümüzde doğan herkes gibi zor imkanlarla okuduktan sonra devlet hizmetinde geçen yıllar sonunda Kara­yolları lO.Bölge Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Sayın Ferit Öztürk'ün hakikaten Akça­köy yolu bürokratik hayatına mal olmuş. 3 Ka­sım 2002 seçimlerinden sonra göreve gelen 58.Cumhuriyct Hükümeti döneminde görevinden alınmıştır. Ancak, zannederim ki benim olduğu gibi tüm Akçaköy'Iülerin gönlünde şerefli yeri­ni alarak tarihe geçmiştir.
Ulaşımda en önemli sorunlardan birisi de mahalle içi yolların imarı, bakımı ve mümkün olduğunca genişletilmesidir. Halkımızdan bekle­nen bu konuda yetkilileri harekete geçirecek gayret sarfetmeleri, sürekli kullanılmayan veya genişletilen yolları muhafaza etmeleri, sahip çıkmalarıdır.
Kaynak: Akçaköy Tarihi , Necat Uzun