1806Mon2018

Son Guncelleme11:51:26

Şiirler

 

 SELAHATTİN YILMAZ (Emekli Öğretmen)

AKÇAKÖY

Trabzon Akçaabat'ın önde gelen beldesi,
Konumu kültürüyle hayran eder herkesi.

Yayla havası vardır şifa verir sulan,
Hürmette kusur etmez, sevecen insanları.

Dört mahallesi vardır; Yeşilyurt,
Pınarbaşı, Ovacık. Dumankaya dördü de deste başı.

Doğusunda Ağıllı, batıda Fındıklı var,
Güneye vönelirsen yolun Maçka'ya çıkar.

Gitmek arzu edersen, güzelim Akçaköy'e,
Trabzon Yıldızlı'dan yönelirsin güneye.

Sıra ile Derecik, önünden Oğulkaya,
İster vasıtayla git, istersen yürü yaya.

Sadece bu yol değil, başka yollar da vardır,
Karlık ve Beşirli'nin yolları da açıktır.

Yeter ki niyet olsun, giden muhakkak varır,
Söylemek,yazmak benden,gidenler memnun kalır

Yeterli vasıta var, yolcu taşımak için.
Gündelik tatillere elverişli o biçim.

Dışa açılmış köylüm, çünkü arazisi dar,
Her mesleğe yönelmiş, yetişmiş elemanı var.

Dünyanın dört yanına dağılmış köylülerim,
Bebeden yaşlısına hepsini çok severim.

Atatürk zamanında Ile'li öğretmenler,
Gençler yetişsin diye fazla emek verdiler.

Onlar emekli oldu267. bizler girdik devreye,
Bizden sonraki kuşak, gidiyor ileriye.

Büyük düzlükleri var, gençler için kamp yeri,
Oba oba çadır kur. yıldız say geceleri.

İlkokul, ortaokul, lise irfan yuvası.
Çağın peşinden koşar, örnek köydür burası.

Eski adı İle'ydi, Akçaköy şimdi adı,
Şehire burdan gitti, demircilik sanan.

Eskiden köyümüzde, gür ormanlar var imiş,
Çevre tahribatıyla, yok yere bitirilmiş.

Şimdi ağaç dikerek, ormanlar canlatalım.
Gelecek neslimize korular bırakalım.

Dışarda oturanlar, gelin toplanın köye.
Yasal şartlar oluşsun, kavuşalım ilçeye.

Şimdi Karayolları, yolumuzu yapıyor.
Baraj hizmete girdi, suyumuz bol akıyor.

İstikbali parlaktır, ümitliyiz yarına,
Selam Akçaköy'üme, selam insanlarına

 

M. Adnan YAZICI (Akçaköy Belediyesi Emekli Yazı İşleri Müdürü.)

AKÇAKÖYÜM

Kucağında ninnilendim.
Serçelerini dinledim;
Sevdan ile sevgilendim,
Akçaköyüm, Altın Köyüm, Ak Köyüm,
Seni tarif edecek kelimeler yok, Köyüm.


Altmışbeşte ışık saçtın.
Ortaokul. Lise açtın
Cehaletten uzak geçtin,
Akçaköyüm, Altın Köyüm, Ak Köyüm,
İlmin değirmenine irfan döken, ark, Köyüm.


Yeşiyurt'un yeşil halı,
Ağızların tadı, balı,
Fındık yüklenmiş dalı,
Akçaköyüm, Altın Köyüm. Ak Köyüm,
Dört bir yanın bağ ve bahçe, park. Köyüm.


Pınarbaşı! Pınarbaşı!
Patatesin mervan taşı.
Kır taşını, versin aşı,
Akçaköyüm. Altın Köyüm, Ak Köyüm,
Ne kadar Övsem seni, senin için hak, Köyüm.


Çık Nacaklı çimenine,
Büvükdüzün doy seyrine.
Fındıkkaya gelin mi ne?
Akçaköyüm, Altın Köyüm, Ak Köyüm,
Göz açtım seni gördüm sen gönlümü yak,Köyüm.


Haan-Hocan hep bir taraf.
Gerçek sesi eder tavaf.
Camilerin olmuş saf saf.
Akçaköyüm, Altın Köyüm, Ak Köyüm,
İstanbulu verdiler, edemedim terk, Köyüm.


Biza baba, bize ana.
Beşik olmuştun bana.
Mezar da sen ol Adnan'a

Akçaköyüm, Altın Kaytan. Ak Köyüm,
Kucağında ötmeyi mastp etsin Hak, Köyüm.


Minnetttanm yağmnma.
Bulutuna, çamunma.
Dilsizine, sağırına.
Akçaköyüm. Ahw Köyüm. Ak Köyüm,
Dünya yıkılsa bile seninle kalsak Köyüm.


Gençlerin kol-koİa gezer.
İlim okur. irfan yazar.
Kalbleri sevgiye Pazar;
Akçaköyüm. Akut Köyüm, Ak Köyüm,
Semaların mavi boncuk, gerdanına tak.Köyüm.


Ovacık'ta gör tütünü.
İlaç olur. iç sütünü.
Güzellikler sürgünü.
Akçaköyüm. Attın Köyüm, Ak Köyüm,
"Gir kalbime Öt" desen.sana görmem çok.
Köyüm.


Dumankaya yeni gelin.
Ayağı düz. sırtı kaim.
Zenginine, tüccara gelin;
Akçaköyüm, Altın Köyüm, Ak Köyüm,
Gönlü zengin, gözü zaten tok, Köyüm.


Yaz ayların yeşil, al, al;
Elma-Armudu uzan al.
Kirazına dayanmaz dal.
Akçaköyüm, Altın Köyüm, Ak Köyüm,
Taşın cevher, toprağın ekmek, Köyüm.


Yazıcı'ytm; yazdım, yazdım.
Çok diyarı gördüm, gezdim,
Sensiz baharlara kızdım;
Akçaköyüm, Altın Köyüm, Ak Köyüm,
Cenneti hayal ettim, göremedim fark, Köyüm

Akçaköy'de Aileler

 1. Aslanlar : Bu sülale (Aloğulları Dumankaya'dakilere ya­kınlıkları vardır.) 18. yüzyılda Tonya'dan Akçaköy'e geldik­leri söylenmektedir.
 2. Aydınlar(Lobutoğlulları): 18. yüzyılda Trabzon Ton­ya'dan Akçaköy'e geldikleri söylenir, köye sülaleden ilk gelen Hasan'dır.
 3. Bayraktarlar: Bu sülalenin (Bayrak, Bayraklar, Yurdakul. Özcan. Bunların hepsine Alemdar Oğullan denir.) 18. yüzyıl­da Akçaköy'e geldikleri söylenmektedir.
 4. Bekarlar: Bu sülalen 18. yüzyılda (Mamat) Geçit Köyü'nden Akçaköy'e gelmişlerdir.
 5. Beşiroğulları (Komar, Ekici Beşiroğlu): Bu sülalenin kö­ye 18. yüzyılda geldiği söylenmektedir. Tonya'dan Akçaköy'e geldiler. İlk gelen Osman Beşiroğlu'dur.
 6. Bulutlar: Bu sülale de 18. yüzyılda Trabzon merkez Hoha (Ayvalı) Köyü'nden gelmiş olup, ilk gelen Ali Reis'tir.
 7. Çelikler: 18. Yüzyılda Haçka'dan Dumankaya'ya gelmiş­lerdir. Sülaleden ilk gelen Velibaş Hasan'dir. (Yetim Hasan)
 8. Değirmenciler: Bu sülale de 18. yüzyılda Akçaköy'e gel­miştir. Ancak nereden köye geldikleri konusunda bilgi yoktur.
 9. Demirler: Bu sülalenin köye 18. yüzyılda geldiği söylenir.
 10. Dumanoğulları: Bu sülale 19. yüzyılda Ayvalı Köyü'nden Akçaköy'e geldiler. Köye ilk gelen aileler Kamil ve Abdullah aileleridir.
 11. Eyüpoğulları (Demirler): 18. Yüzyılda Fındıklı'dan Du­mankaya'ya gelmiş olup, ilk olarak köye gelen Miktat'tır.
 12. Kahramanlar: Kaloyna Köyü'nden Dumankaya'ya gel­mişlerdir. Köye bu sülaleden ilk olarak gelen Hasan'dır.
 13. Kalaycılar: 18. Yüzyılda Dumankaya'ya gelmişlerdir.
 14. Kazazlar: Bu sülale 18 . yüzyılda Akçaköy'e geldikle­ri söylenmektedir. Köye ilk gelen aileler Ali ve Abdullahlardır. Dumankaya'daki Kazaz'larla aynı koldur.
 15. Kocalar: Bu sülalenin 18. yüzyılda Rumeli'den Akça­köy'e geldiği söylenmektedir. Sülaleden köyümüze ilk gelen aile Pehlivan Haşim ailesidir.
 16. Kurtlar: Bu sülalenin 18. Yüzyılda Akçaköy'e Kars'tan geldiği söylenmektedir. Ancak Dumankaya'ya gelenler Tonya'dan gelmişlerdir. (Dumankaya'ya ilk gelen Aluğun Osman'dır.)
 17. Leventler: 18. Yüzyılda Rize'den gelmiş olup, köye ilk gelen aile ise Ali Tuna'dir.
 18. Memişliler:( Memişoğlu Kanman ) Bu sülalenin 18. yüzyılda Beşirli'den (Holamana) Akçaköy'e geldikleri söylen­mektedir. Sülalenin en eski büyüğü Kahriman ve Ali Memiş'tir.
 19. Muhçular: 18. Yüzyılda Şalpazan'ndan Dumankaya'ya gelmişlerdir. Sülaleden köye ilk gelen Muhçu Emin'dir.
 20. Özmenler: (Yılmaz, Yazıcılar, Özmen) Hasan Baş'ın oğulları Kara İsmail, Ak Mehmet ve Molla Mahmutoğullarıdır): Bu sülale Sivas Divriği'den 18 yüzyılda Akçaköy'e gel­miştir. Köye ilk gelen ailenin Hasan Baş olduğu, ancak ön­ce Trabzon Holamana'ya buradan da Akçaköy'e geldikleri söylenmektedir. Diğer Özmen'ler ise Akçaköy'e 18. y.y. gelmişler. İlk olarak Kosteloğlu Temel gelmiştir. Dumankaya mahallesindeki Özmen'ler 18. yüzyılda Dumankaya Köyüne gelmişler.
 21. Öztürkler (Özdemirler'le aynı kol): Bu sülalenin 18. Yüzyılda Trabzon Merkez Hoha (Ayvalı) Köyü'nden geldiği ve ilk gelen ailenin de Mustafa Reis olduğu bilinmektedir.
 22. Sakalar: Bu sülale 18. yüzyılda Akçaabat'tan gelmiş olup, ilk gelen aile Ali'nin ailesidir.
 23. Serdarlar: Bu sülale 18. yüzyılda Gümüşhane'den Akçaköy e gelmiştir.
 24. Şafaklar: Bu sülalede 18. yüz yılda Akçaköy'e gelmişler.
 25. Şahinler: Bu sülale 18. yüzyılda Selanik'ten Akçaköy'e gelmişlerdir. İle merkez cami imam-ı olan Molla Hüseyin Ak­çaköy'e ilk gelen kişidir. Dumankaya mahallesindeki Şahin'ler ise Araklı'dan 18 yüzyılda köye gelmiş, ilk aile Alicep Ya-kup'tur.
 26. Şaloğulları (Şan, Öğretmen, Özkan): 18. Yüzyılda Ton-ya'dan Akçaköy 'e geldiği söylenmektedir. Büyükleri şal ördüğü için Şaloğlu olarak anılmaktadırlar 
 27. Şanlılar: Bu sülale 18. yüzyılda Rize'den. Akçaköy'e, daha sonra bir kısmı Akçaköy'den de Dumankaya'ya gelip yer­leşmişlerdir. İlk gelen Kara Mustafaoğlu dur.
 28. Taflanlar: Bu sülale 19. yüzyılda Fındıklı'dan Akçaköy'e gelmişlerdir. Köye ilk gelen aile Hüseyin ailesidir.
 29. Terziler: Bu sülalenin ( Kaya, Baş Terzi. Köseler, Kay­han ) 18. yüzyılda Sivas Divriği'den Akçaköy'e geldikleri söy­lenmektedir. İlk gelen aile Salih Salihoğlu.
 30. Ustaoğlu: Bu sülale 18. yüzyılda Hoha'dan Dumanka-ya'ya gelmişlerdir.
 31. Uzunlar: Bu sülale (Özmen, Topaloğlu, Altınay, Bah-çekapılı, Karadeniz) 18. yüzyılda Bayburt'tan Beşirli'ye oradani akçaköye yerleşmişlerdir. Sülaleden köye Akçaköy'e ilk gelen Abdullah, Mehmet, Ahmet Musa oğullan; Dumankaya'ya üt gelen ise Uzunali oğullarından Halitoğlu Bekir Paşa'dır
 32. Üçüncüler: Bu sülalenin 18. yüzyılda Gümüşhane iline bağlı Torul İlçesi'nden Akçaabat'a geldiği, buradan da Akçaköy'e ilk gelenin Uzun Mustafaoğlu olduğu söylenmektedir.
 33. Yıldırımlar: 18. Yüzyıllarda çorum yöresinden Kafaoğlu adı altında geldikleri söylenmektedir. Köye ilk gelen aile Ali Kifooğlu'dur.
 34. Güneylioğulları: Bu sülale de 18. Yüzyıl Tonya'dan Akçaköy'e gelmiştir.

Otobüs Saatleri

MİNİBÜS SAATLERİ

Değerlerimiz

Bu bölüm beldemizden yetişen değerleri büyüklerimize ayrılacaktır.

Mahallelerimiz

Akçaköy Beldesi dört mahalleden oluşmaktadır.

 1. Ovacık Mahallesi
 2. Yeşilyurt Mahallesi
 3. Pınarbaşı Mahallesi
 4. Dumankaya Mahallesi

Beldemizi ikiye bölen derenin doğusunda kalan kısım Pınarbaşı mahallesi,batısında kalan kısım ise Ovacık,Yeşilyurt ve  Dumankaya mahalleleridir.Mahallelerin sınırlarını İdari Harita da görebiliriz.

2009 yılında yapılan Yerel seçimlere göre Mahalle muhtarlıkları şu şekildedir.

Ovacık Mahalles Muhtarı : Göksal KAZAZ

Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı : Kenan ÖZMEN

Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı : Rasim MEMİŞ

Dumankaya Mahallesi Muhtarı : Hasan KURT