2106Thu2018

Son Guncelleme02:20:45

Harmancık

 

   Harmancık (küçük harman, düzlük), Akçaköy'ün 100 m yükseğinde, 2.5 km uzağında, deniz man­zaralı, geniş görüş açılı, çimenli bir alan ve çev­resi kızılağaç, yaban gülü (komar, zifin) ile örtü­lü, dinlendirici bir ortamdır. Harmancık, yöre insan­ları ile üç değişik amaçla buluşuyordu;

1- Harmancık, en yoğun biçimde insanlarını 6 Mayıs Hıdrellez günleri ağırlardı. O gün, gencin­den yaşlısına, erkeğinden kadınına herkesin ika­metgahı Harmancık idi. En gözde eğlencelerinden biri soğan kabuğu ya da "maniya" denen duman isinde pişirilerek kızartılan yumurtaların dövüştürülmesiydi. Yıllardır Harmancıkla Hıdrellez kutla­maları yapılmaz. Sanki, insanlarının artık Hızır'a ihtiyaçları kalmamış. Oysa onlarca yıldır, Har­mancık Hıdrellezi birlikte kutladığı insanlarını bekliyor.

2- Harmancık, gençlerin futbol sahasıydı. Her gencin Harmancıkla top oynamaya gidişi, günde­lik işlerin belki de en arzulananıydı. Beldeden Harmancığa gidiş çok süratli olur, yolda geçen zaman atıl kalmış sayılırdı. Gençler için, mahalle maçları, hırsın ve azmin genleştiği, dostlukların kurulduğu, üzerinde ince tartışmaların yapıldığı faaliyetlerin belki de en başında geleniydi. Za­man zaman, "delikanlıca" tartışmalar olmuyor de­ğildi. Ama, bu tartışmalar faaliyet dönüşü bitmiş olurdu. Doğrusu gençler, her hareketin dozajını çok iyi ayarlardı. Ama yıllardır o gençler Harmancığa, Harman­cık da o gençlere hasrettir. O gençler şimdinin olgun insanları. Harmancık bunun farkında mı bi­linmez.

3- Harmancık belde sakinlerinin merada otlat­tığı hayvanları ile mola verdiği bir buluşma yeriydi. İnekler, ormanlık atandan Harmancığa, san­ki Harmancığın oyun sahası olduğunu onlar da biliyorlar gibi, koşuşturma ile girerler, yorulunca otlamaya başlarlardı. İnekleri bekleyen genç kız­lar bir kenarda oturup dantellerini örerdi. Genç erkekler ise, hayvanları Harmancığın kenarında tutup, kendileri top oynarlardı. Şimdi genç kızlar, erkekler artık Harmancıkla hayvanlarını otlatmı­yor. Doğrusu Harmancık sanki unutulmuş gibi.

    Akçaköy Kültür - Dayanışma ve Kalkındırma Derneği, Harmancığın anılarının özlemini çekme­sinin, dayanışma hedefinin gerçekleştirilmesine önemli katkı sağlayacağına inanmıştır. Bu düşün­celerle, Akçaköy Kültür - Dayanışma ve Kalkın­dırma Derneği, Akçaköy Belediyesinin de katkıla­rı ite 4 Ağustos 2002 tarihinde ilkini organize et­tiği "Akçaköy Harmancık Şenlikleri" ile Harman­cık ve yöre insanını; ineklerini otlatıp dantel ören genç kızlarını, futbol oynayan gençlerini, genç -yaşlı Hıdrellez kutlayanlarını ve dahası Akça­köy'lülerle konuklarını buluşturdu.Bu buluşma muhteşemdi. Gerçi, Harmancık insanla­rını bıraktığı gibi bulmamıştı. Hem aradığı ve bu­lamadığı insanları da vardı. Yine de sevinci her halinden belliydi.

Kaynak: Akçaköy Kültür-Dayanışma va Kalkındırma Derneği,Akçaköy Dergisi Yazan: Yrd. Doç. Dr. KEMAL ÜÇÜNCÜ